Wegwijzer

signpost-g1b7c73135_1920

Het Minderhedenforum vertegenwoordigt etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en geeft mensen met een migratie achtergrond een stem.
www.minderhedenforum.be


In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen.
www.netwerktegenarmoede.be


SCHOOL ZONDER RACISME vormt leerlingen tot WERELDBURGERS met een open en solidaire houding;

Deze organisatie geeft workshops en dagprogramma’s op maat van het secundair onderwijs met als thema’s: Migratie, Vluchtelingen en Interculturaliteit


Steunpunt diversiteit & leren
is verbonden aan de Vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent en biedt een wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning met betrekking tot het thema ‘Omgaan met diversiteit’.
www.steunpuntdiversiteitenleren.be